Waarom Voel Je Sterk

Voel Je Sterk is een actief, plezierig en effectief programma wat leerlingen, docenten en ouders/verzorgers traint.

Sociaal- emotioneel onderwijs wordt steeds belangrijker. Het zoeken naar een effectieve methode om de sociaal- emotionele vaardigheden van leerlingen te helpen ontwikkelen is alleen niet gemakkelijk. Er kan worden gekozen voor theoretisch, wellicht erkende, methodes. Deze methodes helpen leerlingen hun kennis te vergroten omtrent sociaal- emotionele vaardigheden. Ervaring leert dat dat alleen kennis niet voldoende is om de resultaten te krijgen die we allemaal graag willen. 

VJS is praktisch, maar vooral ook plezierig voor alle deelnemers. 

Themagerichte trainingen voor de leerlingen
Sport, spel, verhalen en grapjes worden door de VJS- trainers verbonden aan de theorie omtrent sociale- en emotionele vaardigheden. Dezelfde theorie wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Dit wordt een psycho-fysieke methode genoemd. 

Uit onderzoek blijkt dat:
Dat sport kan bijdragen aan de fysieke en geestelijke gezondheid van leerlingen. Sociaal-emotioneel worden leerlingen sterker en sport kan helpen om het zelfvertrouwen te vergroten.

Gemakkelijk te implementeren
VJS wordt volledig op maat aangeboden. De fysieke trainingen vinden meestal plaats in een gymzaal, speelzaal of ruimte waar leerlingen zich vrij in kunnen bewegen. Vaak worden onze fysieke trainingen in gepland tijdens de reguliere gymlessen zodat leerlingen weinig missen van hun andere vakken op school. 

Tijdens de voorbereiding van de trainingen wordt er rekening gehouden met de doelgroep. In overleg kan de inhoud volledig worden aangepast. 

Ouderbetrokkenheid
Wij streven ernaar om met gezamenlijke inspanning de sociaal- emotionele vaardigheden van leerlingen te versterken en te ondersteunen. Het resultaat van VJS kan alleen worden behaald als er een goede samenwerking ontstaat.

VJS heeft materiaal ontwikkeld om de docenten en de ouders/verzorger te ondersteunen in het aanbieden van sociaal- emotioneel onderwijs. Ieder materiaal is weloverwogen gekozen en heeft zijn eigen doel en functie.