Het doel van Voel Je Sterk

VJS heeft als doel om leerlingen sociaal- emotionele vaardigheden aan te leren. Dit realiseren wij door de zelfkennis, fysieke, mentale en verbale vaardigheden van docenten, leerlingen en ouders te vergroten. 

Het doel van VJS voor de leerlingen
Kinderen en jongeren in de leeftijd 4 t/m 16 jaar leren om gaan met eigen- en andermans gedrag en gedurende meerdere opeenvolgende jaren fysieke, mentale en verbale vaardigheden aan te leren om zichzelf te beschermen in het geval lastige, vervelende en intimiderende situaties.

Het doel van VJS voor de docenten
Docenten gedurende het volledige VJS- traject inzichten geven in het gedrag van hun leerlingen, bewuster leren omgaan met “ongewenst” en/of “lastig” gedrag en adequater te leren reageren op lastige situaties door informatie, tips handvatten aan te reiken. 

Het doel van VJS voor de ouders/verzorgers
Door gebruik van speciaal ontwikkeld VJS-materiaal ouders/verzorgers informeren en stimuleren actief aan de slag te gaan met de sociaal- emotionele vaardigheden van hun zoon of dochter. 


ONZE VISIE OP SOCIAAL- EMOTIONEEL ONDERWIJS
Onze visie is dat leerlingen moeten leren om op eigen initiatief het eigen gedrag te veranderen en/of te verbeteren. VJS reikt vanuit een grote diversiteit de lesstof aan, maar de leerling beslist zelf wat belangrijk is en wat niet. 

Wij stimuleren de leerling om vanuit intrinsieke motivatie de persoonlijk leerdoelen te verwezenlijken. Alleen op deze manier kunnen wij op lange termijn het effect bereiken wat wij als onderwijzers of opvoeders graag willen zien. De leerling wordt als het ware eigenaar van de vaardigheden die wij aanreiken en leert door VJS deze toe te passingen in het dagelijkse leven. 

FOUTEN MAKEN MAG – FOUTEN MAKEN MOET!”
Wij helpen leerlingen zichzelf sterk genoeg te voelen waardoor ze leren van hun fouten.