Missie en visie

Het is onze missie iedere kind als uniek te zien. Iedere deelnemer, jong of oud, wordt professioneel begeleidt.

Voel Je Sterk B.V. biedt een effectieve en kwalitatief sterke programma’s, training, opleiding en coaching. De trainings- en coachingstrajecten worden aangeboden door specialisten in hun vakgebied. Wij investeren in het verbinden van alle betrokken partijen. Samenwerking leidt tot hogere resultaten.

Onze visie op het inzetten van trainingen kenmerkt zich door:

  • Plezierige en zinvolle trainingen
  • Praktijkgerichte trainingen/ coaching
  • Deelnemer/ leerling gerichte trainingen
  • Van relatie naar prestatie
  • Rekening houdend met verschillende leerbehoeftes
  • De deelnemers, jong of oud, gaan weg met een lach en een rugzak vol nuttige vaardigheden die aansluiten bij zijn of haar kwaliteiten en valkuilen.