Missie & Visie

Voel Je Sterk werkt aan het sociaal emotioneel welbevinden van kinderen in het speciaal-, basis- en voorgezet onderwijs.

Wij doen dit door het methodisch leveren van toegankelijke, plezierige en effectieve methodes.

Ieder kind voelt zich door Voel Je Sterk groeien in zijn vaardigheden om verantwoordelijk en weloverwogen keuzes te maken. Zo kan ieder kind voor zichzelf opkomen en rekening houden met anderen.

Wij zien elk kind als uniek en bijzonder. Kinderen zijn de toekomst, én daar doen we het voor!