Aanpak voortgezet onderwijs

In een persoonlijk gesprek staan uw en onze wensen centraal. De organisatie krijgt digitaal informatie toegestuurd over VJS. Tevens maken wij een offerte op met de door ons gemaakte afspraken.
Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor docenten en ouders/verzorgers.
Docenten en ouders/verzorgers krijgen digitale informatie toegestuurd over Voel Je Sterk.
Leerlingen worden persoonlijk en/of schriftelijk geïnformeerd over Voel Je Sterk.
De VJS aanpak voor leerlingen:
VJS hanteert een thema gerichte aanpak. Het VJS-thema wordt in de gymzaal, in de klas en thuis behandeld. Tijdens meerdere opeenvolgende jaren bieden wij u:

  • 5 fysieke thema gerichte VJS- trainingen van 50-60 min per leerjaar
  • 5 Klassen opdrachten d.m.v VJS- werkboek per leerjaar
  • 5 Thuis opdrachten d.m.v VJS- werkboek per leerjaar

    Er wordt gewerkt met verschillende VJS thema’s. De leerlingen krijgen diverse, op het thema gerichte, fysieke trainingen aangeboden door een door Zterk erkende VJS- trainer. Relatie gericht werken staat in deze lessen centraal. De theorie omtrent sociaal- emotionele vaardigheden wordt aangeboden op een plezierige en actieve wijze. Leerlingen in het eerste en tweede leerjaar werken met het VJS werkboek. Het VJS- werkboek wordt in de klas en thuis gebruikt. De opvolgende jaren worden er nieuwe thema’s geïntroduceerd, thema’s worden herhaalt en verdiept.

Voel Je Sterk aanpak docenten
Docenten worden betrokken bij VJS door onderstaande richtlijnen.
Docenten werken, op behoefte, gedurende het gehele schooljaar met werkvormen uit de VJS- handleiding.
Docenten zijn ter observatie aanwezig bij de fysieke trainingen voor leerlingen.
Docenten werken n.a.v de fysieke trainingen met het VJS werkboek in de klas en stimuleren leerlingen de thuisopdrachten te maken.
Wij bieden docenten onze Sterk voor de klas trainingen.

Voel Je Sterk aanpak ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers worden betrokken bij VJS door onderstaande richtlijnen.

Ouders/verzorgers worden voor een voorlichtingsbijeenkomst uitgenodigd.
Ouders/verzorgers worden gestimuleerd te werken met het VJS- werkboek
Krijgen inzage in de VJS- handleiding en het VJS- theorieboek
Er kan een presentatie bijeenkomst worden georganiseerd.
Wij bieden ouders/verzorgers verschillende workshops.
Doelgroep:
Voel Je Sterk is ontwikkeld voor alle leerniveaus en leerjaren.

Secundaire doelgroep
Docenten en ouders/verzorgers

Aantal leerlingen per fysieke training
Voel Je Sterk hanteert een groepsaanpak. De gehele klas neemt tegelijk deel aan de fysieke trainingen.

Onze wensen

Betrokkenheid
Regelmatig persoonlijk en digitaal contact met de school.
Enthousiaste docenten.

Locatie
Wij geven de fysieke trainingen op locatie.
Eventueel gebruik van diverse (gym-)materialen ter bevordering van de veelzijdigheid van de training.
Een passende ruimte om onze training in te kunnen verzorgen.

Evaluatie
Wij evalueren leerlingen, docenten en ouders/verzorgers.