Voel Je Sterk

Sociaal- emotioneel onderwijs voor iedere klas. Toegankelijk voor alle klassen van het regulier- en speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Voel Je Sterk is:

Algemene sociaal- emotionele onderwijs voor leerlingen. Wij maken gebruik van verschillende onderdelen om de lesstof effectief over te brengen. U kunt hierbij denken aan:

  • Fysieke, praktijkgerichte trainingen. (uitgevoerd door een professioneel VJS- trainer)
  • Theorie, en oefenvormen in de klas. (d.m.v. VJS- materialen voor de docent)
  • Werkvormen en materiaal voor thuis. (d.m.v VJS- materialen voor de ouders/verzorgers)

Leerlingen krijgen specifieke kennis en vaardigheden, die hen helpen om op een verantwoordelijke, weloverwogen en effectieve manier voor zichzelf op te komen.

De bewegingsvormen, vaardigheden en materialen waarmee wordt gewerkt worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van leerlingen. Docenten en ouders/verzorgers hebben hierin een actieve rol.

VJS-op maat

Het is mogelijk om een geselecteerd groepje leerlingen, met hetzelfde leerdoel, de VJS-trainingen aan te bieden.

VJS-interventie

Speciaal voor specifieke “hulpvragen” bieden wij de VJS-interventie. Intensieve aandacht en in korte tijd veel effect.

Coaching

Op aanvraag bieden wij individuele begeleiding voor docenten, leerlingen en/of ouders.

Investering

U kunt het VJS-programma inkopen op twee verschillende manieren.

  • Inhuur VJS-trainer: op het moment dat u kiest voor deze optie krijgt u het volledige VJS- programma aangeboden en worden de fysieke trainingen verzorgd door een, door Voel Je Sterk B.V., erkende VJS-trainer.

  • Licentie overeenkomst: wanneer u kiest voor een VJS- schoollicentie worden één of meerdere van uw medewerkers opgeleid tot VJS-trainer. U ontvangt het volledige VJS- programma, maar de fysieke trainingen worden verzorgd door uw eigen medewerker.

Voel Je Sterk aanvragen

Meer inhoudelijke informatie en uw investering zijn op aanvraag.