Aanpak zorginstellingen

Voorafgaand aan Voel Je Sterk

In een persoonlijk gesprek staan uw en onze wensen centraal.
De organisatie krijgt digitaal informatie toegestuurd over Voel Je Sterk.
Tevens maken wij een offerte op met de door ons gemaakte afspraken.

Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor begeleiders en/of ouders/verzorgers.
Clienten worden geïnformeerd over Voel Je Sterk.
Voel Je Sterk aanpak clienten:
Voel Je Sterk hanteert een thema gerichte aanpak. Het thema wordt in een gymzaal, op locatie en indien mogelijk thuis behandeld. Wij bieden u een speciaal op maat aangeboden programma die perfect aansluit bij uw doelgroep.

Het eerste jaar maken de clienten kennis met Voel Je Sterk. Er wordt gebruik gemaakt van Voel Je Sterk thema’s. De clienten krijgen diverse, op het thema gerichte, fysieke trainingen. Relatie gericht werken staat in deze lessen centraal.

De theorie omtrent sociaal- emotionele vaardigheden waaronder; pestgedrag wordt aangeboden op een plezierige en actieve wijze. Dit doen wij door materiaal aan te leveren voor uw begeleiders en voor de ouders/verzorgers.

Voel Je Sterk aanpak begeleiders
Begeleiders betrekken wij bij Voel Je Sterk door onderstaande richtlijnen.

Begeleiders nemen deel aan de training Themagericht Lesgeven
Begeleiders werken, op behoefte, gedurende het gehele jaar met werkvormen uit het de Voel Je Sterk- handleiding.
De begeleider is ter observatie aanwezig bij de fysieke trainingen voor leerlingen.
De begeleiders werken n.a.v de fysieke trainingen met het Voel Je Sterk werkboek op locatie en stimuleren de clienten de thuisopdrachten te maken.
Er worden diverse Sterk voor de klas trainingen aangeboden.

Voel Je Sterk aanpak ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers betrekken wij bij Voel Je Sterk door onderstaande richtlijnen.

Ouders/verzorgers worden voor een voorlichtingsbijeenkomst uitgenodigd.
Ouders/verzorgers worden gestimuleerd te werken met het Voel Je Sterk- werkboek.
Krijgen inzage in de Voel Je Sterk- handleiding en het Voel Je Sterk theorieboek.
Er kan een presentatie bijeenkomst worden georganiseerd.
Wij bieden ouders/verzorgers verschillende workshops.
Doelgroep:
In overleg met uw organisatie wordt door beide partijen besloten of Voel Je Sterk toegankelijk is voor uw organisatie en doelgroep.

Aantal leerlingen per fysieke training
Voel Je Sterk hanteert een groepsaanpak. Er kan training worden gegeven aan minimaal 6 tot maximaal 20 clienten per training, afhankelijk van de doelgroep.

Onze wensen

Betrokkenheid
Regelmatig persoonlijk en digitaal contact met de school.
Enthousiaste begeleiders.

Locatie
Wij geven de fysieke trainingen op locatie.
Eventueel gebruik van diverse (gym-)materialen ter bevordering van de veelzijdigheid van de training.
Een passende ruimte om onze training in te kunnen verzorgen.